TPMS

Hvad betyder TPMS?

TPMS er en forkortelse for Tire Pressure Monitoring System eller oversat til dansk: dæktryksovervågningsystem.

Hvorfor skal biler have TPMS?

Fra d. 1. november 2014 SKAL alle nye personbiler, der sælges i EU være udstyret med automatisk dæktryk overvågningssystem – TPMS. Biler der er typegodkendt efter d. 1. november 2012 og frem, skal allerede nu være udstyret med TPMS. Der er ikke krav om, at biler skal have TPMS installeret bagudrettet.

Hvad er TPMS?

Det er et system som overvåger dæktrykket i bilens 4 hjul. Sker der et tryktab på 20% eller hvis trykket kommer under 1,5 Bar på et eller flere hjul, vil køren blive adviseret om dette. Der findes forskellige systemer til måling af dette. Der findes direkte og inddirekte TPMS systemer.

Hvad er inddirekte TPMS?

Her måles dæktrykket via bilens ABS sensor. Bilen registrerer via ABS sensorene hvis dæktrykket er anderledes på en af dækkene.

Fordelen ved dette system er at der er ingen extra omkostninger da der ikke skal købes ventiller med TPMS sensor i og det er ikke nødvendigt at bruge et værksted med TPMS udstyr til at skifte hjul.

Ulempen er at systemet ikke måler det egentlig dæktryk men kun registrerer hvis en af hjulene har et andet dæktryk end de andre. Dernæst skal bilen kører for at kunne registere et evt. dæktrykstab i et af hjulene. Slutteligt kan systemet ikke bruges på Runflat dæk.

Hvad er direkte TPMS?

Her er der monteret en batteridrevet sensor i hjulet (typisk i ventilen) som sender et signal til TPMS enhenden i bilen.

Fordelen ved direkte TPMS er at du i bilens display kan se hvad dæktrykket samt temperaturen er i de enkelte hjul. Dernæst er det oftest ikke nødvendigt at køre i bilen for at måle dæktrykket. Slutteligt kan direkte TPMS bruges med alle typer dæk, herunder Runflat og lav profil dæk.

Ulempen ved direkte TPMS er at sensorene er relativt dyre. Du skal have særskilte sensorer for både dine sommer og vinter hjul. Du skal sikre dig at det værksted som skifter dine hjul også kan programmere dem i tilfælde af det er nødvendigt. Der er også en risiko for at sensorene bliver beskadiget og dermed skal udskiftes.

Hvordan ved jeg om min bil har TPMS?

Er din bil fra november 2014 skal der i henhold til loven være TPMS i bilen. Men den sikreste måde at finde ud af dette på er at se i bilens manual eller spørge forhandleren hvor du har købt bilen. Det er således vigtigt at vide både om der er TPMS i din bil samt om det er direkte eller inddirekte TPMS da dette er vigtigt når du køber nye fælge og komplette hjul.

Sælger EasyCarCare TPMS ventiler?

Ja. Du vil når du køber enten fælge eller komplette hjul altid blive tilbudt at købe TPMS ventiler som er forprogrammeret til din bil. Køber du komplette hjul sørger vi for at ventilerne er monteret i hjulene.

Kan EasyCarCare montere TPMS ventiler?

Ja, EasyCarCare har det fornødne tekniske udstyr og uddannelse til at montere og programmere TPMS ventiler til alle biler. Der findes dog desværre forskellige sensorer og systemer så EasyCarCare giver kun en garanti ved montering og servicering ved ventiler som er solgt af os.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *